Autófóliázás, üvegfólia,
karosszériafólia, dekoráció

Rendelési feltételek

Üzemeltetői adatok
Cégnév: Cartec Kft.
Székhely: 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 10.
Cégjegyzékszám: 02-09-071772
Cégbíróság megnevezése: Baranya megyei bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 14069707-2-02
E-mail: info@cartec.hu

Rendelés
A rendelés és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A rendelés írásban, a www.cartec.hu/babamatrica.php oldalon található adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el.

A Cartec Kft. kizárólag olyan adatot kér a rendelés során, melyek a megrendelések teljesítéséhez és a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek, illetve amely adatok valóságtartalmáért, az esetleges hibás adatokért a Cartec Kft.. felelősséget nem vállal. A felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el, gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.

Megrendelés feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9 -17 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő napon kerül feldolgozásra. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 2 munkanap.

A vevőszolgálat a sikeres rendelést e-mailben visszaigazolja. A felhasználó a megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában a vevőszolgálat részére hírleveleket, illetve vásárlási akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában küldjön meg. A felhasználó a vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni.

Rendelés visszautasítása
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések részben, vagy teljes egészben. történő visszautasítására. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A Cartec Kft. jogosult visszautasítani bármely megrendelési igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a rendelési űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a rendelés célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Cartec Kft.. jogosult továbbá a rendelést törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

Fizetés, kézbesítés
A megrendelt termékeket a Magyar Posta alkalmazásában álló munkatársánál készpénzben kell kiegyenlíteni. Az összegről előzetesen a megrendelés visszaigazolására szolgáló emailből tájékozódhatsz. Kizárólag abban az esetben rendeld meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudod fizetni annak díját a futárnak. A számlát minden esetben a Cartec Kft. állítja ki.

Garancia
Kérjük a csomag kézbesítésekor  vizsgáld meg a terméket. Amennyiben sérülést észlelsz, ne vedd át a csomagot, és kérd jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Amennyiben a kézbesítéskor átvett termék olyan, gyártási vagy kiviteli hibában szenved, amely csak a használat során észlelhető, a gyártóval való egyeztetés után, de 30 napon belül, cserelehetőséget biztosítunk. Bármely garanciális probléma esetén kérjük, vegyétek fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

Házhoz szállítás díjszabása
Magyarország egész területére a Magyar Posta végzi a csomagok kiszállítást. A rendeléseket a megrendelés jóváhagyását követő 2-5 munkanapos határidővel vállaljuk, 1.900 Ft ellenében. Ha ennél hamarabb, vagy hétvégén szeretnéd megkapni a rendelésed, illetve ha külföldi címre rendelnél, kérjük, írj a info@cartec.hu címre!

A vásárlástól való elállás joga
17/1999. (II. 5.) Kormány Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított 3 hónap elteltéig.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. § c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, nem gyakorolhatja az elállási jogát.

Adatvédelem
A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva a Cartec Kft. az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók a Cartec Kft.. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni. Az adatokat addig őrizzük, meg amíg a felhasználó, megrendelő írásban kéri az adatbázisunkból való törlést.

A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

Néhány kiemelt fontosságú szabály
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Felelősségkorlátozás
A cartec.hu-n keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Cartec Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

- a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
- az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
- az információtovábbítási késedelemből adódó,
- vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A Cartec Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Fóliázási Szolgáltatásaink

Autó- és épületüveg-fólia
Cartec autófólia, autófóliázás - CГ©gГјnkrЕ‘l - Autó- és épületüveg-fólia

Autó- és épületüveg-fólia

Az autó és épület üvegfelületeinek fény-, hővédő, vagy biztonsági fóliázása.

Tovább
Karosszériafólia
Cartec autófólia, autófóliázás - CГ©gГјnkrЕ‘l - Karosszériafólia

Karosszériafólia

Az autó külső felületének teljes vagy részleges fóliázása egy vagy több színben.

Tovább
Autódekoráció, autófóliázás nyomtatott fóliából
Cartec autófólia, autófóliázás - CГ©gГјnkrЕ‘l - Autódekoráció, autófóliázás nyomtatott fóliából

Autódekoráció, autófóliázás nyomtatott fóliából

Nyomtatott fóliával történő teljes,illetve részleges bevonás.

Tovább
Autódekoráció, autófóliázás vágott fóliából
Cartec autófólia, autófóliázás - CГ©gГјnkrЕ‘l - Autódekoráció, autófóliázás vágott fóliából
Tovább
Épület-, üzlet- és egyéb dekorációk
Cartec autófólia, autófóliázás - CГ©gГјnkrЕ‘l - Épület-, üzlet- és egyéb dekorációk
Tovább
Babamatricák
Cartec autófólia, autófóliázás - CГ©gГјnkrЕ‘l - Babamatricák

Babamatricák

Névreszóló babamatricák.

Tovább